Autorisationskrav

Hovedstadens El-Teknik er en autoriseret virksomhed inden for el og har autorisation til at foretage eleftersyn.

Sikkerhedsstyrelsen udsteder autorisation til en virksomhed, når virksomheden har ansat en person, som samtidig opfylder betingelserne for at få udstedt en personlig autorisation som elinstallatør i denne virksomhed. Eleftersynet må kun foretages af autoriserede elinstallatører, der er tilmeldt ordningen for eleftersyn hos Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen fører løbende kontroltilsyn med de udarbejdede el-installationsrapporter.​