Ansvarsforsikring og pris

Hovedstadens El-Teknik er dækket af en særlig ansvarsforsikring. Forsikringen dækker i hele den periode,

hvor vi udarbejder elinstallationsrapporter.

Det koster kr. 2.500 inklusiv moms at få foretaget et eleftersyn af Hovedstadens El-Teknik.

Prisen inkluderer udgifter til udlæg, kørsel, forsikring m.v. og omfatter gennemgang af bygningens elinstallationer og udarbejdelse af elinstallationsrapporten.

Hvis eleftersynet påviser, at der er ulovlige installationer i boligen eller funktionssvigt,

kan den autoriserede elinstallatør give et prisoverslag for at udbedre forholdene.